ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการรับข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการรับข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
นักวิจัย : ปรีดา สุวรรณจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีดา สุวรรณจันทร์ . (2556). ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการรับข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ปรีดา สุวรรณจันทร์ . 2556. "ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการรับข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ปรีดา สุวรรณจันทร์ . "ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการรับข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556. Print.
ปรีดา สุวรรณจันทร์ . ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการรับข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2556.