ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนและความต้องการของญาติผู้ดูแลของจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนและความต้องการของญาติผู้ดูแลของจังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : ชญานิศ ลือวานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชญานิศ ลือวานิช . (2556). ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนและความต้องการของญาติผู้ดูแลของจังหวัดภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ชญานิศ ลือวานิช . 2556. "ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนและความต้องการของญาติผู้ดูแลของจังหวัดภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ชญานิศ ลือวานิช . "ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนและความต้องการของญาติผู้ดูแลของจังหวัดภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556. Print.
ชญานิศ ลือวานิช . ความสามารถเชิงปฏิบัติของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนและความต้องการของญาติผู้ดูแลของจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2556.