ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู
นักวิจัย : ฆรณี หมื่นรักษ์
คำค้น : Teachers , ประสิทธิภาพ , ครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ประชุมสุข อาชวอำรุง
ปีพิมพ์ : 2513
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513

บรรณานุกรม :
ฆรณี หมื่นรักษ์ . (2513). การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฆรณี หมื่นรักษ์ . 2513. "การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฆรณี หมื่นรักษ์ . "การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513. Print.
ฆรณี หมื่นรักษ์ . การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2513.