ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA
นักวิจัย : นัฐ ตัณศิลา
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , HBsAg, Hepatitis B Antigen Quantitive, Chronic hepatitis B
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัฐ ตัณศิลา . (2555). ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นัฐ ตัณศิลา . 2555. "ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นัฐ ตัณศิลา . "ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
นัฐ ตัณศิลา . ประเมินผลการทดสอบการหาปริมาณ HBsAg ด้วยวิธี CMIA และ ECLIA. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.