ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย
นักวิจัย : แวนูรมา เจ๊ะเมาะ , ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ , วีระนุช นิสภาธร , นงเยาว์ สว่างเจริญ
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , Toxoplasma gondii, molecular diagnosis, genetic diversity
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
แวนูรมา เจ๊ะเมาะ , ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ , วีระนุช นิสภาธร , นงเยาว์ สว่างเจริญ . (2557). การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
แวนูรมา เจ๊ะเมาะ , ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ , วีระนุช นิสภาธร , นงเยาว์ สว่างเจริญ . 2557. "การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
แวนูรมา เจ๊ะเมาะ , ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ , วีระนุช นิสภาธร , นงเยาว์ สว่างเจริญ . "การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
แวนูรมา เจ๊ะเมาะ , ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ , วีระนุช นิสภาธร , นงเยาว์ สว่างเจริญ . การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.