ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบความชุกของ S.aureus ดื้อยาที่ปนเปื้อนบนฝุ่นผงเก็บจากชุมชนและโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบความชุกของ S.aureus ดื้อยาที่ปนเปื้อนบนฝุ่นผงเก็บจากชุมชนและโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
คำค้น : S.aureu
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก(แหล่งทุนภายนอก)
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ . (2559). การตรวจสอบความชุกของ S.aureus ดื้อยาที่ปนเปื้อนบนฝุ่นผงเก็บจากชุมชนและโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ . 2559. "การตรวจสอบความชุกของ S.aureus ดื้อยาที่ปนเปื้อนบนฝุ่นผงเก็บจากชุมชนและโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ . "การตรวจสอบความชุกของ S.aureus ดื้อยาที่ปนเปื้อนบนฝุ่นผงเก็บจากชุมชนและโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ . การตรวจสอบความชุกของ S.aureus ดื้อยาที่ปนเปื้อนบนฝุ่นผงเก็บจากชุมชนและโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.