ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย
นักวิจัย : เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : รังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็ว,เป็ดเทศเพศเมีย,ไข่อ่อน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานการเจริญเติบโตไข่อ่อนในเป็ดเทศครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับใช้เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สัตว์ปีก และใช้สำหรับพัฒนาการผลิตเป็ดเทศต่อไป

บรรณานุกรม :
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สุจินต์ สิมารักษ์ . (2543). การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สุจินต์ สิมารักษ์ . 2543. "การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สุจินต์ สิมารักษ์ . "การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , สุจินต์ สิมารักษ์ . การพัฒนาของไข่อ่อนในรังไข่ช่วงระยะเติบโตเร็วในเป็ดเทศเพศเมีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.