ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม
นักวิจัย : ปราโมช ศีตะโกเศศ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ , สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : อาหารโคนม,แหล่งโปรตีน,ใบกระถินเทพา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดลองใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารข้นเลี้ยงโคนม

บรรณานุกรม :
ปราโมช ศีตะโกเศศ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ , สมปอง สรวมศิริ . (2540). การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปราโมช ศีตะโกเศศ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ , สมปอง สรวมศิริ . 2540. "การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปราโมช ศีตะโกเศศ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ , สมปอง สรวมศิริ . "การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540. Print.
ปราโมช ศีตะโกเศศ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ , สมปอง สรวมศิริ . การใช้ใบกระถินเทพาเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคนม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2540.