ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายและหาแนวทางการพัฒนาการผลิตพืชและปรับปรุงพันธุ์ในสกุล Curcuma ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายและหาแนวทางการพัฒนาการผลิตพืชและปรับปรุงพันธุ์ในสกุล Curcuma ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิจัย : พินิจ หวังสมนึก
คำค้น : Curcuma,ความหลากหลาย,พันธุวิศวกรรม,พันธุ์,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พินิจ หวังสมนึก . (2542). การศึกษาความหลากหลายและหาแนวทางการพัฒนาการผลิตพืชและปรับปรุงพันธุ์ในสกุล Curcuma ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พินิจ หวังสมนึก . 2542. "การศึกษาความหลากหลายและหาแนวทางการพัฒนาการผลิตพืชและปรับปรุงพันธุ์ในสกุล Curcuma ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พินิจ หวังสมนึก . "การศึกษาความหลากหลายและหาแนวทางการพัฒนาการผลิตพืชและปรับปรุงพันธุ์ในสกุล Curcuma ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
พินิจ หวังสมนึก . การศึกษาความหลากหลายและหาแนวทางการพัฒนาการผลิตพืชและปรับปรุงพันธุ์ในสกุล Curcuma ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.