ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร III การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร III การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้
นักวิจัย : นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์
คำค้น : ทางการเกษตร,วัสดุเหลือ,เชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ . (2544). การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร III การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ . 2544. "การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร III การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ . "การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร III การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ . การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร III การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.