ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : GnRHagonist,ฮอร์โมน,เพิ่มอัตราการตั้งท้อง,โพรสตาแกลนดิน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (2542). การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ . 2542. "การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . การศึกษาการใช้ฮอร์โมน GnRH-agonist ร่วมกับโพรสตาแกลนดินในการเพิ่มอัตราการตั้งท้องของโคนม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.