ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์ , มงคล โปร่งเจริญ
คำค้น : กระบือปลัก,การปฎิสนธิ,ร่างกาย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ , มงคล โปร่งเจริญ . (2543). การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ , มงคล โปร่งเจริญ . 2543. "การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุจินต์ สิมารักษ์ , มงคล โปร่งเจริญ . "การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ , มงคล โปร่งเจริญ . การศึกษาการปฎิสนธิภายนอกร่างกายเพื่อการผลิตกระบือปลัก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.