ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ
นักวิจัย : ปรีชา รัตนัง , นิพนธ์ ไชยมงคล , สถิตย์ วิมล , ประสิทธิ์ โนรี , ฉันทนา วิชรัตน์ , ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น
คำค้น : ปลูกกระเจี๊ยบเขียว,ผลิตฝักสด,ฤดูต่างๆ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาประชากรพืช plant population ที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตในฤดูกาลต่างๆ และศึกษาพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเพื่อการค้า

บรรณานุกรม :
ปรีชา รัตนัง , นิพนธ์ ไชยมงคล , สถิตย์ วิมล , ประสิทธิ์ โนรี , ฉันทนา วิชรัตน์ , ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น . (2545). การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีชา รัตนัง , นิพนธ์ ไชยมงคล , สถิตย์ วิมล , ประสิทธิ์ โนรี , ฉันทนา วิชรัตน์ , ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น . 2545. "การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีชา รัตนัง , นิพนธ์ ไชยมงคล , สถิตย์ วิมล , ประสิทธิ์ โนรี , ฉันทนา วิชรัตน์ , ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น . "การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ปรีชา รัตนัง , นิพนธ์ ไชยมงคล , สถิตย์ วิมล , ประสิทธิ์ โนรี , ฉันทนา วิชรัตน์ , ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝั้น . การศึกษาประชากรที่เหมาะสมในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อผลิตฝักสดสำหรับฤดูต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.