ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย
นักวิจัย : เบญจวรรณ สมบูรณ์ , ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์
คำค้น : การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ สมบูรณ์ , ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . (2537). การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจวรรณ สมบูรณ์ , ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . 2537. "การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจวรรณ สมบูรณ์ , ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . "การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2537. Print.
เบญจวรรณ สมบูรณ์ , ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ . การเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟอร์เครีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2537.