ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
คำค้น : ชีวภาพ,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง,ราน้ำ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร . (2542). การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร . 2542. "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร . "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร . การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.