ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
นักวิจัย : กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
คำค้น : การดำเนินงาน,การบำรุงรักษา,ชลประทานขนาดเล็ก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . (2545). การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . 2545. "การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . "การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.