ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ในระบบเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ในระบบเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
คำค้น : ที่ถูกนำมา,ประเทศไทย,ภาคเหนือ,สารกำจัดวัชพืช,เกษตร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ . (2535). การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ในระบบเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ . 2535. "การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ในระบบเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ . "การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ในระบบเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2535. Print.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ . การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ในระบบเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2535.