ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงวิธีการจัดการวัชพืชในไร่ถั่วเหลืองที่ ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงวิธีการจัดการวัชพืชในไร่ถั่วเหลืองที่ ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
คำค้น : ประเทศไทย,ภาคเหนือ,วัชพืช,ไร่ถั่วเหลืองที่
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ . (2532). การปรับปรุงวิธีการจัดการวัชพืชในไร่ถั่วเหลืองที่ ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ . 2532. "การปรับปรุงวิธีการจัดการวัชพืชในไร่ถั่วเหลืองที่ ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ . "การปรับปรุงวิธีการจัดการวัชพืชในไร่ถั่วเหลืองที่ ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2532. Print.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ . การปรับปรุงวิธีการจัดการวัชพืชในไร่ถั่วเหลืองที่ ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2532.