ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว
นักวิจัย : ดาวัลย์ ฉิมภู่ , ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์
คำค้น : candidum,Geotrichum,ชีวมวล,น้ำเสีย,โปรตีนเซลล์เดียว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตชีวมวลของ G. candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียวผสมในอาหารสัตว์โดยศึกษาใน Baffled flask ขนาด 500 มิลลิลิตร และถังหมักขนาด 10 ลิตร

บรรณานุกรม :
ดาวัลย์ ฉิมภู่ , ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . (). การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดาวัลย์ ฉิมภู่ , ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . . "การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดาวัลย์ ฉิมภู่ , ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . "การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ดาวัลย์ ฉิมภู่ , ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ . การผลิตชีวมวลของ Geotrichum candidum จากน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นโปรตีนเซลล์เดียว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .