ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.
นักวิจัย : ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
คำค้น : Pseudomonas,สารฟีนาซีนที่ผลิต,เทคโนโลยีชีวภาพ,แบคทีเรีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตสารฟีนาซีนจากเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa และศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตสารฟีนาซีน และสารอนุพันธ์ของฟีนาซีนจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ รวมทั้งเพิ่มปริมาณของสารฟีนาซีนและสารอนุพันธ์ของฟีนาซีนให้ได้ปริมาณมาก

บรรณานุกรม :
ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย . (2550). เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย . 2550. "เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย . "เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ปวีณา พงษ์ดนตรี , ชนกพร เผ่าศิริ , เฉลิม เรืองวิริยะชัย , ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย . เทคโนโลยีชีวภาพของสารฟีนาซีนที่ผลิตจากแบคทีเรีย Pseudomonas sp.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.