ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์
นักวิจัย : วัชรี คุณกิตติ , ฉันทนา อารมย์ดี , ผดุงขวัญ จิตโรภาส , รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์
คำค้น : สัตว์,สารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้,สารเสริมอาหาร
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการสกัดฟ้าทะลายโจร แล้วนำมาผสมกับลือหลายชนิดเพื่อศึกษาความเท่ากันทางกายภาพและทางเคมี เลือกสิ่งที่เข้ากันได้กับสารสกัดมาพัฒนาเป็นแกรนูลผสมอาหารและศึกษาความคงตัวทางกายภาพและทางเคมี เมื่อได้รับในระดับห้องปฏิบัติการจะทำการศึกษาในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

บรรณานุกรม :
วัชรี คุณกิตติ , ฉันทนา อารมย์ดี , ผดุงขวัญ จิตโรภาส , รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ . (2548). การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรี คุณกิตติ , ฉันทนา อารมย์ดี , ผดุงขวัญ จิตโรภาส , รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ . 2548. "การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรี คุณกิตติ , ฉันทนา อารมย์ดี , ผดุงขวัญ จิตโรภาส , รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ . "การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
วัชรี คุณกิตติ , ฉันทนา อารมย์ดี , ผดุงขวัญ จิตโรภาส , รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ . การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.