ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
นักวิจัย : สุริยา สุขยิ่ง , อรุณพร อิฐรัตน์ , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คำค้น : ความคงตัว,สัตว์,สารสกัดใบฝรั่ง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเพื่อเตรียมสารสกัดจากใบฝรั่ง

บรรณานุกรม :
สุริยา สุขยิ่ง , อรุณพร อิฐรัตน์ , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . (2548). การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุริยา สุขยิ่ง , อรุณพร อิฐรัตน์ , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . 2548. "การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุริยา สุขยิ่ง , อรุณพร อิฐรัตน์ , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . "การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สุริยา สุขยิ่ง , อรุณพร อิฐรัตน์ , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ . การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.