ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซี่เมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซี่เมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม
นักวิจัย : นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สุพร จารุมณี , วารี ไชยเทพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาการเตรียมแป้งดัดแปรชนิดโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลจากแป้งขาวเจ้า คุณสมบัติทางเคมีกายภาพที่สัมพันธ์กับปริมาณอะมิโลสในแป้งจากข้าวต่างสายพันธุ์ และศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นสารช่วยทางเภสัชกรรมในตำรับยาเม็ด

บรรณานุกรม :
นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สุพร จารุมณี , วารี ไชยเทพ . (2549). การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซี่เมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สุพร จารุมณี , วารี ไชยเทพ . 2549. "การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซี่เมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สุพร จารุมณี , วารี ไชยเทพ . "การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซี่เมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา , อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา , สุพร จารุมณี , วารี ไชยเทพ . การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซี่เมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.