ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
นักวิจัย : วิม เหนือเพ็ง
คำค้น : การเติมสารเจือ,ขนาดอนุภาคระดับนาโน,ยางรถยนต์,หมุนต่ำ,อุตสาหกรรมยานยนต์,แรงต้าน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. เตรียมสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ ด้วยวิธีการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า 2. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ ด้วยวิธีการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า 3. การผสมหล่อยาง 4. วิธีผสมหล่อยาง

บรรณานุกรม :
วิม เหนือเพ็ง . (2552). ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิม เหนือเพ็ง . 2552. "ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิม เหนือเพ็ง . "ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
วิม เหนือเพ็ง . ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.