ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตาอินทรีย์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชสำอางค์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตาอินทรีย์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชสำอางค์
นักวิจัย : ดวงพร อมรเลิศพิศาล
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงพร อมรเลิศพิศาล . (2557). การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตาอินทรีย์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชสำอางค์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล . 2557. "การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตาอินทรีย์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชสำอางค์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล . "การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตาอินทรีย์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชสำอางค์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ดวงพร อมรเลิศพิศาล . การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตาอินทรีย์เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเวชสำอางค์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.