ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าห้องพัก ประเภท Guesthouse

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าห้องพัก ประเภท Guesthouse
นักวิจัย : พัชรี ยางยืน
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี ยางยืน . (2558). ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าห้องพัก ประเภท Guesthouse.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัชรี ยางยืน . 2558. "ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าห้องพัก ประเภท Guesthouse".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัชรี ยางยืน . "ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าห้องพัก ประเภท Guesthouse."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
พัชรี ยางยืน . ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าห้องพัก ประเภท Guesthouse. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.