ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความเข้มแข็งด้านคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความเข้มแข็งด้านคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : พัชนี ตูเล๊ะ , อัฟซา อาแว , โซเฟีย แวหะมะ , วิภา วังศิริกุล , ชลธิชา มะลิพรม , เปาซี วานอง
คำค้น : ศักยภาพผู้นำ การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชนี ตูเล๊ะ , อัฟซา อาแว , โซเฟีย แวหะมะ , วิภา วังศิริกุล , ชลธิชา มะลิพรม , เปาซี วานอง . (2557). ศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความเข้มแข็งด้านคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาส.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
พัชนี ตูเล๊ะ , อัฟซา อาแว , โซเฟีย แวหะมะ , วิภา วังศิริกุล , ชลธิชา มะลิพรม , เปาซี วานอง . 2557. "ศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความเข้มแข็งด้านคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาส".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
พัชนี ตูเล๊ะ , อัฟซา อาแว , โซเฟีย แวหะมะ , วิภา วังศิริกุล , ชลธิชา มะลิพรม , เปาซี วานอง . "ศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความเข้มแข็งด้านคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาส."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2557. Print.
พัชนี ตูเล๊ะ , อัฟซา อาแว , โซเฟีย แวหะมะ , วิภา วังศิริกุล , ชลธิชา มะลิพรม , เปาซี วานอง . ศักยภาพผู้นำและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อความเข้มแข็งด้านคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2557.