ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x
นักวิจัย : นวัล บินหะยีนิยิ , อดินันท์ เจ๊ะซู , มัญชรี สุขเพ็ชร , สาฟิตรี นาแว
คำค้น : กระบวนโซลเจล , Sol , gel , process , แบเรียมเซอร์โคเนตไทเทเนต , Barium , Zirconate , Titanate , ปรากฏการณ์พิโซอิเล็กตริก , Piezoelectricity , การอบผนึกที่อุณหภูมิต่ำ , low , sintering , ceramic
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้แบ่งขั้นตอนที่สำคัญในการศึกษาออกเป็นสองส่วนคือ 1. การเตรียมสารตัวอย่างประเภทเซรามิกส์โดยวิธีทางเคมี หรือกระบวนการโซลเจลร่วมกับวิธีโซลิดสเตต 2. การเตรียมผงเซรามิกส์โดยมีการเติมตัวเติม (sintering additive) 3. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดเซรามิกส์ 4. การขึ้นรูปเม็ดเซรามิกส์ 5. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภายของเม็ดเซรามิกส์ 6. การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเม็ดเซรามิกส์

บรรณานุกรม :
นวัล บินหะยีนิยิ , อดินันท์ เจ๊ะซู , มัญชรี สุขเพ็ชร , สาฟิตรี นาแว . (2556). ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
นวัล บินหะยีนิยิ , อดินันท์ เจ๊ะซู , มัญชรี สุขเพ็ชร , สาฟิตรี นาแว . 2556. "ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
นวัล บินหะยีนิยิ , อดินันท์ เจ๊ะซู , มัญชรี สุขเพ็ชร , สาฟิตรี นาแว . "ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2556. Print.
นวัล บินหะยีนิยิ , อดินันท์ เจ๊ะซู , มัญชรี สุขเพ็ชร , สาฟิตรี นาแว . ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่ว Ba(ZrxTi1-x. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2556.