ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72 เดือน กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72 เดือน กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : ศิราคริน พิชัยสงคราม , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ , รอยัน หะยีมะเย็ง , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , เปลื้อง บุญแก้ว , จิรา รงค์รัตน์
คำค้น : เด็กขาดสารอาหาร การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เด็กอายุ 0-72 เดือน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิราคริน พิชัยสงคราม , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ , รอยัน หะยีมะเย็ง , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , เปลื้อง บุญแก้ว , จิรา รงค์รัตน์ . (2556). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72 เดือน กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ศิราคริน พิชัยสงคราม , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ , รอยัน หะยีมะเย็ง , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , เปลื้อง บุญแก้ว , จิรา รงค์รัตน์ . 2556. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72 เดือน กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ศิราคริน พิชัยสงคราม , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ , รอยัน หะยีมะเย็ง , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , เปลื้อง บุญแก้ว , จิรา รงค์รัตน์ . "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72 เดือน กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2556. Print.
ศิราคริน พิชัยสงคราม , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ , รอยัน หะยีมะเย็ง , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , เปลื้อง บุญแก้ว , จิรา รงค์รัตน์ . การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะขาดสารอาหารในเด็กอายุ 0-72 เดือน กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2556.