ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หญ้าเนเปียร์ผสมใบแคฝรั่งในสัดส่วนต่างกันเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หญ้าเนเปียร์ผสมใบแคฝรั่งในสัดส่วนต่างกันเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะ
นักวิจัย : ปริญญา คามา
คำค้น : แพะ อาหารผสมสำเร็จ หญ้าเปียร์ ใบแคฝรั่ง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการใช้หญ้าเนเปียร์ผสมใบแคฝรั่งในสัดส่วนต่างกันเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำหรับแพะ โดยใช้แพะคละเพศ จำนวน 20 ตัว อายุ 5-6 เดือน น้ำหนักเฉลี่ย 15.0?1.2 กก. จัดแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกหรือบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) กลุ่มการทดลองละ 5 ซ้ำ อาหารทดลองเป็นอาหารผสมสำเร็จ (TMR) ได้แก่ สูตรที่มีใบแคฝรั่งหมักผสมหญ้าเนเปียร์หนัก ในอัตราส่วน 20/80 เปอร์เซ็นต์ ใบแคฝรั่งหมักผสมหญ้าเนเปียร์หมักในอัตราส่วน 30/70 เปอร์เซ็นต์ ใบแคฝรั่งหมักผสมหญ้าเนเปียร์หมักในอัตราส่วน 40/60 เปอร์เซ็นต์ และใบแคฝรั่งหมักผสมหญ้าเนเปียร์หมักในอัตราส่วน 50/50 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองไม่พบความแตกต่างของอัตราการเพิ่มน้ำหนักและประสิทธิภาพการใช้อาหารของแพะ ทดลองทั้ง 4 กลุ่ม ที่มีค่าเฉลี่ย 112, 124.27, 138.13 และ 120 กรัม/วัน และ 0.11, 0.13 และ 0.12 สำหรับกลุ่ม TMR1, TMR2, TMR3 และ TMR4 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ปริญญา คามา . (2554). การใช้หญ้าเนเปียร์ผสมใบแคฝรั่งในสัดส่วนต่างกันเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะ.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ปริญญา คามา . 2554. "การใช้หญ้าเนเปียร์ผสมใบแคฝรั่งในสัดส่วนต่างกันเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะ".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ปริญญา คามา . "การใช้หญ้าเนเปียร์ผสมใบแคฝรั่งในสัดส่วนต่างกันเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะ."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554. Print.
ปริญญา คามา . การใช้หญ้าเนเปียร์ผสมใบแคฝรั่งในสัดส่วนต่างกันเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จสำหรับแพะ. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2554.