ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ
นักวิจัย : ชลธิศา เวทโอสถ , นิคม สุวรรณวร
คำค้น : อัลกอริทึม การนับปริมาณรถ การประมวลผลภาพ การจราจร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขทางหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปล่อยรถในการจราจร เพื่อที่จะช่วยในการลดปัญหาทางการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้กล้องวิดีโอ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมวลผลภาพเข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการตรวจจับภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์บล็อบ การปรับมุมมองภาพในแนวลึก (Perspective) และประมาณค่าความหนาแน่นของการจราจรในเวลาจริง (Real-Time) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อนแต่ผลที่ได้มีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบได้ในสถานที่จริงและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการจราจรเป็นไปด้วยความถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ตลอดเวลาอีกด้วย ในส่วนของผลการทำงานของโปรแกรมนั้น จะทำงานได้ถูกต้องมากกว่า 80%

บรรณานุกรม :
ชลธิศา เวทโอสถ , นิคม สุวรรณวร . (2554). การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ชลธิศา เวทโอสถ , นิคม สุวรรณวร . 2554. "การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ชลธิศา เวทโอสถ , นิคม สุวรรณวร . "การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554. Print.
ชลธิศา เวทโอสถ , นิคม สุวรรณวร . การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2554.