ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซื้อขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซื้อขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา
นักวิจัย : ชื่นใจ สุกป่าน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชื่นใจ สุกป่าน . (2557). แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซื้อขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ชื่นใจ สุกป่าน . 2557. "แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซื้อขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ชื่นใจ สุกป่าน . "แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซื้อขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2557. Print.
ชื่นใจ สุกป่าน . แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาดการซื้อขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2557.