ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการขุนโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันด้วยอาหารข้น 2 ระดับ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการขุนโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันด้วยอาหารข้น 2 ระดับ
นักวิจัย : สมนึก ลิ้มเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก ลิ้มเจริญ . (2557). ผลของการขุนโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันด้วยอาหารข้น 2 ระดับ.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
สมนึก ลิ้มเจริญ . 2557. "ผลของการขุนโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันด้วยอาหารข้น 2 ระดับ".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
สมนึก ลิ้มเจริญ . "ผลของการขุนโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันด้วยอาหารข้น 2 ระดับ."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2557. Print.
สมนึก ลิ้มเจริญ . ผลของการขุนโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันด้วยอาหารข้น 2 ระดับ. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2557.