ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและต้นทุนการผลิตของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าอะตราตั้ม และหญ้าเนเปียร์ ในจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและต้นทุนการผลิตของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าอะตราตั้ม และหญ้าเนเปียร์ ในจังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : สมนึก ลิ้มเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก ลิ้มเจริญ . (2554). ลักษณะการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและต้นทุนการผลิตของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าอะตราตั้ม และหญ้าเนเปียร์ ในจังหวัดนราธิวาส.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
สมนึก ลิ้มเจริญ . 2554. "ลักษณะการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและต้นทุนการผลิตของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าอะตราตั้ม และหญ้าเนเปียร์ ในจังหวัดนราธิวาส".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
สมนึก ลิ้มเจริญ . "ลักษณะการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและต้นทุนการผลิตของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าอะตราตั้ม และหญ้าเนเปียร์ ในจังหวัดนราธิวาส."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554. Print.
สมนึก ลิ้มเจริญ . ลักษณะการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและต้นทุนการผลิตของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าซิกแนลเลื้อย หญ้าอะตราตั้ม และหญ้าเนเปียร์ ในจังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2554.