ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของชนิดของใบไม้ต่อการการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของชนิดของใบไม้ต่อการการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ
นักวิจัย : ซารีนา สือแม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ซารีนา สือแม . (2554). ผลของชนิดของใบไม้ต่อการการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ซารีนา สือแม . 2554. "ผลของชนิดของใบไม้ต่อการการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ซารีนา สือแม . "ผลของชนิดของใบไม้ต่อการการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554. Print.
ซารีนา สือแม . ผลของชนิดของใบไม้ต่อการการกินได้ การย่อยได้และการเจริญเติบโตของแพะ. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2554.