ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง
นักวิจัย : จีระนันท์ คำแฝง , เจริญชัย คำแฝง , ใบศรี อุทธสิงห์ , วรรณพร ดวงศิลป์
คำค้น : การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง , รูปแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีระนันท์ คำแฝง , เจริญชัย คำแฝง , ใบศรี อุทธสิงห์ , วรรณพร ดวงศิลป์ . (2557). รูปแบบการพัฒนาการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
จีระนันท์ คำแฝง , เจริญชัย คำแฝง , ใบศรี อุทธสิงห์ , วรรณพร ดวงศิลป์ . 2557. "รูปแบบการพัฒนาการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
จีระนันท์ คำแฝง , เจริญชัย คำแฝง , ใบศรี อุทธสิงห์ , วรรณพร ดวงศิลป์ . "รูปแบบการพัฒนาการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2557. Print.
จีระนันท์ คำแฝง , เจริญชัย คำแฝง , ใบศรี อุทธสิงห์ , วรรณพร ดวงศิลป์ . รูปแบบการพัฒนาการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2557.