ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในเขตอำเภอเขื่องในและคลอดที่โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในเขตอำเภอเขื่องในและคลอดที่โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : พัชรี สีสัน
คำค้น : โลหิตจาง
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พัชรี สีสัน . (2556). การศึกษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในเขตอำเภอเขื่องในและคลอดที่โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
พัชรี สีสัน . 2556. "การศึกษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในเขตอำเภอเขื่องในและคลอดที่โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
พัชรี สีสัน . "การศึกษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในเขตอำเภอเขื่องในและคลอดที่โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2556. Print.
พัชรี สีสัน . การศึกษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในเขตอำเภอเขื่องในและคลอดที่โรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2556.