ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : มะลิ สาธุภาค , จิรชยา ครองยุทธและคณะงานห้องคลอด
คำค้น : คลอด , น้ำหนักทารก
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในกระบวนการคลอด การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์มีความจำเป็นทางสูติกรรม เพื่อให้ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก มีภาวะทางสูติกรรมหลายอย่างที่ต้องใช้น้ำหนักทารกในครรภ์ในการตัดสินใจเพื่อการดูแลรักษา เช่น การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด การเจริญเติบโตช้าในครรภ์ ครรภ์แฝด ทารกมีขนาดตัวโต (Macrosomia) โรงพยาบาลเขื่องใน ไม่มีสูติแพทย์ ไม่สามารถผ่าตัดคลอดได้ มีพยาบาลประจำห้องคลอดจำนวน 5 คน และมีการหมุนเวียนพยาบาลตึกผู้ป่วยเด็กเข้ามาปฏิบัติงานร่วม ในปีงบประมาณ 2555 ( 6 เดือนแรก) พบอุบัติการณ์การคลอดติดไหล่จำนวน 2 คน เนื่องจากมีน้ำหนัก > 4000 กรัม ส่งผลให้ทารกมีภาวะ Fracture Clavicle ทั้ง 2 ราย ซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดที่สำคัญ จากการทบทวนอุบัติการณ์พบว่า พยาบาลแต่ละคนมีแนวทางการคาดคะเนน้ำหนักทารกที่แตกต่างกัน และมีความคลาดเคลื่อนสูง จึงได้มีการศึกษาความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักของทารกโดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอด

บรรณานุกรม :
มะลิ สาธุภาค , จิรชยา ครองยุทธและคณะงานห้องคลอด . (2555). ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
มะลิ สาธุภาค , จิรชยา ครองยุทธและคณะงานห้องคลอด . 2555. "ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
มะลิ สาธุภาค , จิรชยา ครองยุทธและคณะงานห้องคลอด . "ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2555. Print.
มะลิ สาธุภาค , จิรชยา ครองยุทธและคณะงานห้องคลอด . ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2555.