ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : สิทธิไวกูล ทิราวงศ์
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณของหน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิทธิไวกูล ทิราวงศ์ . (2558). ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิทธิไวกูล ทิราวงศ์ . 2558. "ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิทธิไวกูล ทิราวงศ์ . "ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
สิทธิไวกูล ทิราวงศ์ . ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.