ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง . (2558). องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง . 2558. "องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง . "องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง . องค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นตำบลเทพสเด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.