ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : บัญญัติ มนเทียรอาสน์
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . (2558). การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . 2558. "การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . "การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
บัญญัติ มนเทียรอาสน์ . การวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อผลิตทรัพยากรทางน้ำเป็นอาหารปลอดภัยและสอดรับกับการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.