ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนาโนทิวบ์สแคฟโฟลด์สำหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนาโนทิวบ์สแคฟโฟลด์สำหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด
นักวิจัย : ธานินทร์ แตงกวารัมย์
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธานินทร์ แตงกวารัมย์ . (2558). การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนาโนทิวบ์สแคฟโฟลด์สำหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธานินทร์ แตงกวารัมย์ . 2558. "การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนาโนทิวบ์สแคฟโฟลด์สำหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธานินทร์ แตงกวารัมย์ . "การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนาโนทิวบ์สแคฟโฟลด์สำหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
ธานินทร์ แตงกวารัมย์ . การพัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยใช้ทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซาน-คาร์บอนนาโนทิวบ์สแคฟโฟลด์สำหรับตรวจวัดโคเลสเตอรอลในตัวอย่างเลือด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.