ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของน้ำยางพาราสดด้วยเชื้อราปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของน้ำยางพาราสดด้วยเชื้อราปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ
นักวิจัย : มธุรส ชัยหาญ
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มธุรส ชัยหาญ . (2558). การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของน้ำยางพาราสดด้วยเชื้อราปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มธุรส ชัยหาญ . 2558. "การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของน้ำยางพาราสดด้วยเชื้อราปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มธุรส ชัยหาญ . "การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของน้ำยางพาราสดด้วยเชื้อราปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
มธุรส ชัยหาญ . การผลิตโพลิแซคคาไรด์ Nigeran จากซีรัมของน้ำยางพาราสดด้วยเชื้อราปนเปื้อนจากแผ่นยางดิบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.