ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเยื่อเลือกผ่านพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมด์ที่ปรับปรุงด้วยท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซมีเทน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเยื่อเลือกผ่านพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมด์ที่ปรับปรุงด้วยท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซมีเทน
นักวิจัย : ธวัฒน์ สร้อยทอง
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัฒน์ สร้อยทอง . (2558). การเตรียมเยื่อเลือกผ่านพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมด์ที่ปรับปรุงด้วยท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซมีเทน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัฒน์ สร้อยทอง . 2558. "การเตรียมเยื่อเลือกผ่านพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมด์ที่ปรับปรุงด้วยท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซมีเทน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัฒน์ สร้อยทอง . "การเตรียมเยื่อเลือกผ่านพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมด์ที่ปรับปรุงด้วยท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซมีเทน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
ธวัฒน์ สร้อยทอง . การเตรียมเยื่อเลือกผ่านพอลิซัลโฟนและพอลิไอไมด์ที่ปรับปรุงด้วยท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซมีเทน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.