ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยับยั้งเชื้อราเขียวบนผลส้มโดยไอระเหยจากราเอ็นโดรไฟท์ Muscodor albus CMU-Cib 462

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยับยั้งเชื้อราเขียวบนผลส้มโดยไอระเหยจากราเอ็นโดรไฟท์ Muscodor albus CMU-Cib 462
นักวิจัย : วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , วาสนา พิทักษ์พล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , วาสนา พิทักษ์พล . (). การยับยั้งเชื้อราเขียวบนผลส้มโดยไอระเหยจากราเอ็นโดรไฟท์ Muscodor albus CMU-Cib 462.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , วาสนา พิทักษ์พล . . "การยับยั้งเชื้อราเขียวบนผลส้มโดยไอระเหยจากราเอ็นโดรไฟท์ Muscodor albus CMU-Cib 462".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , วาสนา พิทักษ์พล . "การยับยั้งเชื้อราเขียวบนผลส้มโดยไอระเหยจากราเอ็นโดรไฟท์ Muscodor albus CMU-Cib 462."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก , วาสนา พิทักษ์พล . การยับยั้งเชื้อราเขียวบนผลส้มโดยไอระเหยจากราเอ็นโดรไฟท์ Muscodor albus CMU-Cib 462. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .