ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กชพร ศิริโภคากิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กชพร ศิริโภคากิจ . (2557). การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กชพร ศิริโภคากิจ . 2557. "การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กชพร ศิริโภคากิจ . "การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
กชพร ศิริโภคากิจ . การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองของเกษตรกรตำบลแม่แฝกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.