ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลำไยที่ถูกกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลำไยที่ถูกกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต
นักวิจัย : สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม . (2557). การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลำไยที่ถูกกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม . 2557. "การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลำไยที่ถูกกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม . "การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลำไยที่ถูกกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม . การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของลำไยที่ถูกกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.