ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของซิลเวอร์และกรดอะมิโนสำหรับการประยุกต์ใช้ต้านจุลชีพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของซิลเวอร์และกรดอะมิโนสำหรับการประยุกต์ใช้ต้านจุลชีพ
นักวิจัย : วีรินท์รดา ทะปะละ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรินท์รดา ทะปะละ . (2557). การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของซิลเวอร์และกรดอะมิโนสำหรับการประยุกต์ใช้ต้านจุลชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีรินท์รดา ทะปะละ . 2557. "การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของซิลเวอร์และกรดอะมิโนสำหรับการประยุกต์ใช้ต้านจุลชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีรินท์รดา ทะปะละ . "การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของซิลเวอร์และกรดอะมิโนสำหรับการประยุกต์ใช้ต้านจุลชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
วีรินท์รดา ทะปะละ . การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนชนิดใหม่ของซิลเวอร์และกรดอะมิโนสำหรับการประยุกต์ใช้ต้านจุลชีพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.