ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล
นักวิจัย : ธีรพล ธุระกิจเสรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรพล ธุระกิจเสรี . (2557). การสังเคราะห์วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรพล ธุระกิจเสรี . 2557. "การสังเคราะห์วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรพล ธุระกิจเสรี . "การสังเคราะห์วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ธีรพล ธุระกิจเสรี . การสังเคราะห์วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวบ์ผนังเดี่ยวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.