ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟีออกไซด์และพอลิไวนิลิดีนฟูออไรด์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดโครงสร้างฉลาด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟีออกไซด์และพอลิไวนิลิดีนฟูออไรด์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดโครงสร้างฉลาด
นักวิจัย : นิตยา ใจทนง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา ใจทนง . (2557). การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟีออกไซด์และพอลิไวนิลิดีนฟูออไรด์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดโครงสร้างฉลาด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตยา ใจทนง . 2557. "การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟีออกไซด์และพอลิไวนิลิดีนฟูออไรด์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดโครงสร้างฉลาด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตยา ใจทนง . "การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟีออกไซด์และพอลิไวนิลิดีนฟูออไรด์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดโครงสร้างฉลาด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
นิตยา ใจทนง . การเตรียมและการตรวจสอบวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกโดยมีการเติมกราฟีออกไซด์และพอลิไวนิลิดีนฟูออไรด์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดโครงสร้างฉลาด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.